Ratkaisukeskeinen työyhteisökoulutus

Miten saan lisää työniloa ja onnistumisia?

Ajanhallinta itsensä johtamisen välineenä.

Kuinka rakentaa arvostavaa asiakastyötä?

Ratkaisukeskeisiä työkaluja haastaviin tilanteisiin

Valmennus ja työnohjaus

Kuinka lisätä onnistumisia ja iloa työssä? Työajan riittäminen tarpeellisiin asioihin? Vahvuuksien hyödyntämisen edut?

Onnistumisen kokemuksia, työniloa, oivalluksia, selkeitä rooleja ja toimivaa vuorovaikutusta.

 

Lue lisää

Varhaiskasvatus

1. Positiivinen pedagogiikka: Vahvuusperusteinen kasvatus käytännössä.

2. Onnistumisia arkeen: Runkona Ihmeelliset vuodet -malli. Paljon omakohtaisa esimerkkejä

3. Muksuoppi Ratkaisukeskeinen lähestymistapa lasten ongelmiin.

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus

Mitä on ratkaisukeskeinen työnohjaus?

Toimiessani työnohjaajana tai valmentajana haluan auttaa asiakasta löytämään hänen omia onnistumisia ja vahvuuksiaan. Työnohjaus on taukopaikka, josta saa uusia näkökulmia, voimavaroja ja iloa. Tapaamisissa voimme käsitellä hyvinkin haastavia asioita, kuitenkin niin että aina tapaamisen lopuksi olo on aina kevyempi ja toiveikkaampi. Uskon että jokaisella on jo kaikki tarvittavat voimavarat käytettävissään. Tehtäväni on vain tehdä nämä näkyväksi.

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen päämäärä on ammatin ylläpidettävyys ja sen kehittäminen. Kun ammatissa viihtyy, se myös lisää työhyvinvointia. Lisääntynyt työhyvinvointi ja työnilo auttavat työntekijöitä jaksamaan ja lisäävät näin myös yrityksen tuottavuutta. Ratkaisukeskeinen työnohjaus tekee työstä merkityksellistä, kevyempää ja tuloksellisempaa.

Englanninkielinen termi ratkaisukeskeiselle työnohjaukselle on solution-focused mentoring.

Kenelle ratkaisukeskeinen työohjaus sopii?

Ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta hyötyy jokainen. Sen avulla voidaan selkiyttää arkityötä ja lisätä työssä jaksamista. Ratkaisukeskeinen työnohjaus soveltuu kaikkien työyhteisöiden tarpeisiin ja tarjoankin työnohjausta esimerkiksi yksilöille, ryhmille, esimiehille ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tuo uskoa tulevaan

Työnohjaus on tyypillisesti muutamista tapaamisista aina useampaan vuoteen kestävä prosessi, jossa työnohjauskertojen lukumäärä on yksilöllinen. Työnohjaus on ammatillisen osaamisen kehittämistä, kokemuksesta ja työstä oppimista yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Ratkaisukeskeisyydessä korostuu:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Toiveikkuus
  • Voimavarat
  • Vahvuudet
  • Onnistumiset
  • Ilo

Ratkaisukeskeinen työnohjaus vahvistaa ammatillista identiteettiä, tuo uusia voimavaroja ja iloa työhön.

 

Työhyvinvointi

Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Parhaimmillaan työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Tästä esimerkkeinä ovat vaikkapa erilaiset Tyky-tapahtumat ja kulttuuri- ja/tai liikuntasetelit. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on toimiva ja tehokas menetelmä yritysten työhyvinvoinnin ylläpitoon ja kehittämiseen.

Työhyvinvointi kannattaa myös taloudellisesti, sillä hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Työhyvinvointi ja johtaminen

Liikkeenjohdollinen ja liiketoimintastrateginen johtaminen osataan Suomessa varsin hyvin, mutta henkilöjohtamisessa on vielä paljon kehitettävää. Kuitenkin useissa tutkimuksissa ja arkikäytännössä on todettu, että lähiesimiestyö on keskeisimpiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Huono johtaminen aiheuttaa itsestään selvästi psyykkistä kuormittumista ja vähentää siten työtehoa, jos johtaminen koetaan työyhteisössä epäoikeudenmukaiseksi.
Organisaation osaamispääomasta tai henkisestä pääomasta huolehtiminen edellyttää, että työntekijät saavat aidosti arvostusta, kiitosta ja myös ohjaavaa palautetta. Tämä kaikki taas vaatii sen, että esimiehen ja alaisen vuorovaikutus on aktiivista muulloinkin kuin kehityskeskusteluissa kerran vuodessa.

Arkijohtaminen on läsnäoloa ja välittämistä - todellista välittämistä. Sitä luonnehtii vahva molemminpuolinen luottamus.

 

Miksi RealCare?

Pyrin aina haasteista eteenpäin asiakasta arvostaen.
Toimintaperiaatteemme mukaisesti välitämme aidosti tavoitteena asiakkaan onnistumiset, vahvuuksien huomaaminen ja kukoistus.

"Kun uskot unelmiin, alat kasvaa niitä kohti", Tommy Hellsten

 

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

YHTEYSTIEDOT

Realcare.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
+358 040 1733779

Y-2640347-3

 

YRITYS

Realcare on yritys, jonka perusajatuksena on tuoda ratkaisukeskeisellä työskentelyotteella todellista välittämistä niin yksilöille, ryhmille kuin koko työyhteisölle.

Lisäksi Realcare kouluttaa voimavarakeskeistä koulutusta positiiviseen pedagogiikkaan, muksuoppiin ja myönteiseen kasvatukseen littyen.

Mikäli et löydä itsellesi sopivaa palvelua, otathan yhteyttä niin räätälöidään sinulle ja työyhteisöllesi sopiva kokonaisuus.

 

NIINA MANNINEN

Olen varhaiskasvatuksen ammattilainen ja Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja (STOry).

KOULUTUS

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja,
Reteaming valmentaja,

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen/ADHD valmentaja,

Ihmeelliset vuodet -opettajien luokanhallinnan koulutus,
Muksuoppiohjaaja,

Yli 25v. työkokemus varhaiskasvatuksen erilaisista työtehtävistä

Kuulun Suomen ratkaisukeskeiseen yhdistykseen Ratkesiin:
www.ratkes.fi